RSS

สาส์นจากนายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ

เนื่องในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี2555

วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2556

ท่านสมาชิกที่เคารพรัก

 

ในสถานการณ์โลกปัจจุบัน การศึกษาและเทคโนโลยีด้านสารสนเทศ ได้เจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว  การศึกษามีความสำคัญมากขึ้น ทุกคนพยายามขวนขวาย กระตือรือร้น ในการแสวงหาความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ เปรียบเสมือนเป็นการพัฒนาด้านความคิด นับว่าเป็นสิ่งที่ดีที่คนเรารักความก้าวหน้า  และควรจะมีการพัฒนาด้านจิตใจ พัฒนากำลังกายควบคู่กันไปด้วย   ซึ่งเป็นสิ่งที่ลูกหลานของเราควรนำไปปฏิบัติ  อันจะเป็นผลดีต่อสถาบันครอบครัว ดรงเรียนและประเทศชาติ

สมาคมผู้ปกครองและครูฯ  ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้พยายามดำเนินกิจกรรมต่างๆ มากมายในปีการศึกษาที่ผ่านมา เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองด้วยกัน  สิ่งต่างๆ  เหล่านี้จะสามารถพัฒนาไปได้ดียิ่งขึ้น  หากท่านสมาชิกทั้งหลายได้เสียสละเวลาอันมีค่าเพียงเล็กน้อย  หันมาให้ความสำคัญกับกิจกรรมของทางสมาคมฯบ้าง  บุตรหลานของท่ีานจะเป็นผู้ได้รัีบประโยชน์กลับคืนมาอย่างมากมาย

สมาคมผู้ปกครองและครูฯ  ของเราเป็นสมาคมที่เข้มแข็ง  มีคณะกรรมการที่มีคุณภาพ เป้าหมายในขณะนี้ก็คือ การสร้างเครือข่ายผู้ปกครองในระดับชั้นให้เข้มแข็ง เพื่อเป็นเครื่องมือกระจายข่าวสาร  และเตรียมสานต่องานสมาคมฯ  ในอนาคต  โดยไม่ต้องเริ่มนับหนึ่งกันอีก  เมื่อมีการเปลี่ยนวาระของคณะกรรมการ ผู้ปกครองจำนวนมากได้ตอบรับการเชื้อเชิญมาร่วมเครือข่าย  แม้ไม่ได้รับค่าเหนื่อยหรือคาดหวังสิทธิพิเศษต่างๆ  แต่ความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นจากการตอบรับจะส่งผลดีไปสู่นักเรียน  ซึ่งเป็นลูกหลานของท่านอย่างแน่นอน

ในนามของสมาคมฯ  กระผมถือโอกาสนี้ ขอขอบคุณท่ีานผู้อำนวยการ  คณะกรรมการปริหาร ครูทุกท่าน  ตลอดจนท่านสมาชิก นักเรียน ที่ได้ให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ ด้วยดีตลอดมา  สุดท้ายนี้กระผมใคร่ขออัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก  จงดลบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ ทั้งด้านกำลังกาย กำลังใจ และสติปัญญา นำท่านให้เป็นผู้มีคุณค่าต่อครอบครัว ต่อสถาบัน และประเทศชาติ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 

ด้วยความปรารถนาดี

 (นายวิโรจน์ ศิริธนาศาสตร์)

นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

Advertisements
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: