RSS

08 ก.ค.
มุมPTA ฉบับเดือนมิถุนายน
สวัสดีค่ะ สมาชิกเครือข่ายผู้ปกครองทุกท่าน ฉบับนี้ เทียนหอม มีเรื่องมาบอกเล่าเก้าสิบกันเช่นเคย ปีการศึกษารศึกษา 2555 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ได้กำหนด นโยบายของโรงเรียน คือ  “มีวินัย  ใส่ใจสุขภาพ”  โดยเน้นการตรงต่อเวลา  การแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน   ปฏิบัติตนตามระเบียบของโรงเรียน  เป็นผู้มีจริยธรรม  ช่วยกันรักษาชื่อเสียง และมีความภาคภูมิใจในชื่อเสียงของโรงเรียน  มีการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน  และคุณครู และพนักงานของโรงเรียนให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

สำหรับท่านผู้ปกครองทุกท่าน สามารถเป็นอีกแรงในการช่วยกันดูแลบุตรหลานของเราให้สามารถปฏิบัติได้ตามกฎระเบียบของโรงเรียน  รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุตรหลาน  เช่น  เมื่อมาโรงเรียนก็ควรแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย  เพื่อเด็กๆ จะได้เห็นเป็นแบบอย่าง  เมื่อได้ยินเสียงเคารพธงชาติ  สวดภาวนา  ก็ให้หยุดทำภารกิจ และยืนตรงเคารพ ด้วยความสงบนิ่งสำรวม

สำหรับกิจกรรมสมาคมผู้ปกครองและครูฯ  ปีนี้จะเป็นการครบวาระการทำงานของคณะกรรมการชุดปัจจุบัน  ทางสมาคมผู้ปกครองและครูฯ  ก็จะมีการรับสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่  ทางสมาคมฯ ก็ขอเชิญชวนให้สมาชิกผู้ปกครองที่มีความสนใจและมีจิตอาสา เข้าร่วมสมัครรับเลือกตั้ง  ซึ่งระเบียบการรับสมัครจะเริ่มประมาณเดือน กรกฎาคม 2555 นี้

นอกจากนี้ ขอเป็นกำลังใจให้กับนักเรียน ม.6  ที่จะเตรียมตัวสอบแอดมิชชั่นปีการศึกษา 2556  ขณะนี้หลายๆมหาวิทยาลัยเริ่มเปิดรับสมัครสอบตรงกันบ้างแล้ว   ขอให้ผู้ปกครองช่วยให้คำแนะนำกับนักเรียน  มีเวบไซด์ที่นำเสนอเรื่องราว  เคล็ดลับการสอบตรง และสอบแอดมิชชั่น เช่น   www.dekdee.com   www.unigang.com   www.eduzones.com/  ข่าวคราวการสอบจะมีอัพเดทกันทุกสัปดาห์ เรียกว่าถ้าพลาดก็จะหลุดข่าวคราวที่สำคัญมากมาย

วันที่ 6 สิงหาคม – 22 กันยายน 2555  ทางสมาคมผู้ปกครองและครูฯ  ร่วมกับโรงเรียนได้จัดโครงการ Intensive course Commences เป็นหลักสูตรเข้มข้นเพื่อเตรียมนักเรียนสู่สนามแอดมิชชั่น ปีการศึกษา 2556

“ผู้ปกครองเกื้อกูล  สมาคมสรรค์สร้าง โรงเรียนพัฒนา”   พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ

ขีดๆเขียนๆ  โดย  เทียนหอม

 
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: